Без значение е дали сте за няколко дена на път или в напрегнатото ежедневие не ви остава време за да се погрижите за растенията: LECHUZA поема от вашата работа, защото с LECHUZA растенията си осигуряват сами до 12 седмици* количества вода и хранителни вещества, които са им необходими за един оптимален разтеж.

Пълният LECHUZA воден резервоар ще направи вашето растение в „самозадоволяващо” без да ви създава грижи! Интегрираният показател за водното ниво трябва да ви покаже, кога да се напълни отново водния резервор.
напоителна система

LECHUZA напоителна система

В съда за растения се използва LECHUZA-PON (от комплекта) като дренаж с дебелина един пръст върху земния отделител.

LECHUZA напоителна система

Поставете пръст в съдa, поставете желаното растение и напълнете съда с пръст. Натъпкайте добре пръста.

LECHUZA напоителна система

В продължение на следващите три месеца поливайте растението все още отгоре върху пръста.