ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

 

Потребителят има право да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка – договор от разстояние в срок от 14 дни (в определени промоционални кампании този срок може да бъде увеличен) без да посочва причина за това, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка, като Анна 2003 кл. София  ЕООД не гарантира пълно възстановяване на изцяло заплатената сума.

 

За целта трябва да ни уведомите за желанието си да се откажете от закупената стока, както и да ни предоставите Вашето име, адрес, телефон за връзка и електронен адрес (ако имате такъв).

 

За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора по начин, избран от клиента – по електронна поща, лично или чрез препоръчано писмо/куриер.

 

Връщането на закупените от Вас стоки е изцяло за Ваша сметка. Адресът за връщане на стоките е: гр. София , бул. Искърско шосе 7 , ТЦ Европа , сграда 15 ,склад -2.1.2 , тел.: 0884461172  фирма ” Анна 2003 кл. София  ЕООД.

 

Анна 2003 кл. София  ЕООД има правото да отложи възстановяването на плащанията по заявено право на отказ от договор до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

Ще възстановим пълния размер на средствата, като използваме същия начин на плащане, който е използван за извършване на плащането в срок от 14 дни, от деня, в който сте ни информирали за отказа си. Може да бъде използван друг начин на плащане за възстановяването на средствата, при положение, че клиентът се съгласи на такава промяна; във всеки случай това няма да бъде свързано с допълнителни разходи.

 

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;

за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

РЕКЛАМАЦИИ

 

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Потребителя. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, anna2003.com

регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

 

Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, anna2003.com регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

 

За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

 

Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от гаранционна карта с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

 

Гаранцията губи валидност в следните случаи:

 

При опит за ремонт от неоторизиран сервиз;

При повреди причинени от неправилна експлоатация;

При нарушаване на физическата цялост на изделието;

При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

При изгубена гаранционна карта.

В случаите на доставка на декоративни растения, рязан цвят, букети и аранжировки, съдържащи живи растения, рекламации се приемат към момента на доставката (в присъствието на куриер). anna2003.com регистрира рекламацията, разглежда я и предприема съответните действия, след одобрение от страна на Потребителя, които могат да са подмяна на рекламираната стока изцяло за сметка на магазина, отстъпка от цената или изцяло връщане на платената цена от Потребителя, в случай, че рекламацията е основателна. Сумите се възстановяват в срок до 14 дни.

 

ЗАМЯНА

 

В случай, че желаете да заменим получената от Вас стока с друга, свържете се с нас на тел.: 0884461172

, за да уточним всички детайли по замяната.